1.ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการในจัดทำเว็บไซต์ เช่น รายละเอียดและราคา รูปแบบของเว็บไซต์ ความต้องการ

2.ส่งใบเสนอราคา

หลังจากทราบรายละเอียดและความต้อง ในการจัดทำเว็บไซต์ ทางเราจะส่งใบเสนอราคาแจ้งให้กับท่านภายใน 24 ชั่วโมง

3.จ่ายเงินมัดจำ 50 %

เมื่อตกลงราคาและสรุปขอบเขตงานเป็นที่เข้าใจของทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว จ่ายเงินค่ามัดจำ 50% ของราคางาน ก่อนเริ่มงาน

4.เริ่มดำเนินการทำเว็บไซต์

เริ่มดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ ลูกค้าส่งรายละเอียดข้อมูลที่จะลงในหน้าเว็บ (ระยะเวลาการจัดทำขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล)

5.ติดตามความเคลื่อนไหว

ระหว่างการจัดทำเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อให้งานออกมาตรงตามความต้องการและพึงพอใจมากที่สุด

6.ส่งมอบงาน

ทดสอบเว็บไซต์ผ่านหน้าเว็บจริง ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง ส่งมอบงาน ลูกค้าชำส่วนที่เหลือ 50% ของราคางาน